Συμμετοχή στις Αναβαθμίσεις της Upthink

Υπηρεσίες Συντήρησης/Αναβάθμισης Ιστοσελίδας

Πρόσφατα αναρτήσαμε ένα άρθρο για την ανάγκη ενημέρωσης και αναβάθμισης των ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν το WordPress σαν και τη δική σας.

Το άρθρο θα το βρείτε εδώ:
https://www.upthink.gr/5-logoi-wordpress-enimeroseis/

Όπως θα δείτε, η ενημέρωση και η συχνή αναβάθμιση των συστημάτων είναι πλέον σχεδόν απαραίτητη με κυριότερο λόγο το θέμα της ασφάλειας. Ιστοσελίδες που δεν αναβαθμίζονται συχνά είναι πιο ευάλωτες σε επιθέσεις.

Η μεγαλύτερη μάλιστα επίθεση έγινε στις 21/9/2018 και επηρέασε και επηρεάζει αρκετές σελίδες που δεν ήταν αναβαθμισμένες. Περισσότερα θα βρείτε εδώ:
https://www.theregister.co.uk/2018/09/21/wordpress_flaws_attacked/

Για αυτό το λόγο, έχουμε αποφασίσει προκειμένου να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις, να ξεκινήσουμε μια νέα υπηρεσία αναβάθμισης και συντήρησης που θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και θα περιλαμβάνει αναβαθμίσεις των εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί (όπου αυτό είναι εφικτό και στην πιο σταθερή έκδοση) καθώς και και προσθήκη και παρακολούθηση εργαλείων αυξημένης ασφαλείας.

Έτσι θα είστε πιο ήρεμοι ότι η σελίδα σας είναι αναβαθμισμένη και λιγότερο ευάλωτη.

Επιλέξτε κόστος